Nové řešení pro likvidaci komunálního odpadu

Technologie katalytické mineralizace šetří životní prostředí i peníze

Ukázat video

Výhody technologie


Tato technologie je instalována už na 230 místech ve 14 zemích světa

USA, Polsko, Švýcarsko, Itálie, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Česko, Maďarsko, Nizozemí, Japonsko, Belgie, Mexiko

Reference

Představujeme vám inovativní patentované řešení likvidace komunálního odpadu. Katalytická mineralizace probíhá za nízké teploty do 520 °C a díky tomu se do ovzduší neuvolňují žádné škodlivé látky. Umíme zpracovat i nebezpečný, tekutý či nemocniční odpad. Výstupním materiálem je minerální prášek, který se dá použít např. ve stavebnictví.

Podle směrnice Evropské rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, spadá katalytická mineralizace do kategorie BAT (Best available technology).

Díky tomu, že k likvidaci odpadu nedochází hořením, neuvolňují se do životního prostředí dioxiny, furan, metan, oxid dusičitý ani oxid uhelnatý.

Katalytická mineralizace,

technologie zhodnocování komunálního odpadu.

Ukázka celého procesu zpracování

Výsledkem technologického procesu Infra Waste je snížení objemu odpadu až o 99 %. Celkový objem závisí na jeho složení. Díky katalytické mineralizaci dojde k úplnému odvodnění a odstranění zápachu odpadu a k likvidaci všech virů a bakterií. Výsledný prášek lze bez problémů použít například ve stavebnictví.


Technologie je dostupná v různých variantách – rozhodující je kapacita komor. Umí tak zpracovat od 1,5 do 300 tun odpadu denně. Komory přitom mohou být vzájemně propojené a jejich kapacita se sčítá. Mohou ji tak k likvidaci komunálního odpadu použít i menší města.

Prof. Zygmunt Wysocki je vynálezcem technologie a držitelem řady patentů. Společnost Infra Waste a.s. je na základě licenční smlouvy oprávněná vyrábět, používat, nabízet a uvádět na trh technologické zařízení, výrobní postupy i know how, které jsou předmětem patentů.

Patenty